CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA BÌNH NƯỚC FANCY

1. GIỚI THIỆU

1.1. Chào mừng bạn đến với nền tảng Binhnuocfancy.com, được vận hành bởi Doanh nghiệp Bình Nước Fancy gọi chung là “Fancy”. Fancy nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình liên quan đến bảo mật thông tin theo các quy định về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân của pháp luật Việt Nam và cam kết tôn trọng quyền riêng tư và sự quan tâm của tất cả Khách Hàng đối với sản phẩm và dịch của Fancy (“Nền tảng”). Fancy là nền tảng chuyên cung cấp các mặt hàng liên quan đến sản phẩm cá nhân bình nước, có tính thân thiện cao với môi trường. Khi cần thiết, chúng tôi có thể chúng tôi có thể sử dụng các thông tin này để liên hệ trực tiếp tới khách hàng thông qua: Đơn đặt hàng, gmail chăm sóc khách hàng. Khách hàng sẽ nhận được cái thông tin về sản phẩm, dịch vụ và các chương trình ưu đãi. Khi khách hàng có đăng kí trên website binhnuocfancy.com, những thông tin chúng tôi thu thập bao gồm: Họ tên, Địa chỉ, Số điện thoại – những thông tin khác (nếu có)

1.2 “Dữ Liệu Cá Nhân” là thông tin dưới dạng chữ viết, ký hiệu, hình ảnh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc có thể xác định rõ một con người cụ thể. Dữ liệu các nhân của người dùng do người dùng cung cấp cho Fancy để sử dụng mua sản phẩm và dịch vụ.

1.3 Bằng việc sử dụng Dịch Vụ, Khách Hàng đăng ký một tài khoản với Fancy hoặc truy cập Nền tảng, Khách Hàng xác nhận và đồng ý rằng bạn chấp nhận theo yêu cầu, phương thức chính sách được mô tả trong Chính sách bảo mật này bằng cách tick vào ô đồng ý “Tôi đã đọc và đồng ý với Điều kiện giao dịch chung và Chính sách sách bảo mật thông tin – Fancy”.  Theo đó, Khách Hàng đồng ý cho phép Fancy thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Khách Hàng như mô tả trong đây. Đồng thời Khách Hàng có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, chính xác dữ liệu cá nhân khi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân.

 

TRƯỜNG HỢP KHÁCH HÀNG KHÔNG CHO PHÉP XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG THEO CHÍNH SÁCH NÊU TRÊN, KHÁCH HÀNG VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM HAY DỊCH VỤ CỦA FANCY HAY TRUY CẬP VÀ NỀN TẢNG WEBSITE FANCY.

2. LOẠI DỮ LIỆU CÁ NHÂN ĐƯỢC THU THẬP VÀ XỬ LÝ

– Khách Hàng đồng ý cung cấp dữ liệu cá nhân cho Bình nước Fancy

Tùy theo từng thời điểm cụ thể, theo quy định pháp luật, Bình nước Fancy sẽ thu thập, xử lý một/một số/tất cả các dữ liệu cá nhân sau:

Họ tên, giới tính, email, số điện thoại, địa chỉ;

Thông tin đăng nhập tài khoản bao gồm thông tin bất kỳ cần thiết để thiết lập tài khoản ví dụ như tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, sinh nhật, ID/địa chỉ đăng nhập;

Địa chỉ thanh toán, giao nhận hàng hóa;

Hình ảnh hoặc video hoặc âm thanh của khách hàng;

Thông tin sử dụng, giao dịch, bao gồm lịch sử tìm kiếm, giao dịch, quảng cáo và nội dung hiển thị có tương tác với Nền Tảng hoặc các sản phẩm và các dịch vụ có liên quan của khách hàng;

– Dữ liệu về vị trí, địa điểm;

Bất kỳ thông tin nào khác về Khách Hàng khi Khách Hàng đăng nhập để sử dụng Các Dịch Vụ hoặc Nền tảng của Fancy, và khi Khách Hàng sử dụng Các Dịch Vụ hoặc Nền tảng, cũng như thông tin về việc Khách Hàng sử dụng Các Sản phẩm hoặc Dịch vụ của Fancy như thế nào;

– Dữ liệu tổng hợp về nội dung khách hàng sử dụng;

Các thông tin khác có liên quan, ảnh hưởng (trực tiếp/gián tiếp) hoặc phát sinh từ/liên quan đến việc xác lập quan hệ giữa Khách Hàng và Fancy

– Khách àng tương tác với Bình nước Fancy, Bình nước Fancy sử dụng cookies và công nghệ theo dấu khác để thu thập một số thông tin khi Khách Hàng tương tác trên website binhnuocfancy.com và ứng dụng bán hàng Binh nước Fancy

3. MỤC ĐÍCH THU THẬP, XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

– Xử lý đơn hàng: xử lý tất cả vấn đề liên quan đến đơn đặt hàng của khách hàng như: gọi điện/tin nhắn xác nhận việc đặt hàng, thông báo về trạng thái đơn hàng & thời gian giao hàng dự kiến, xác nhận việc huỷ đơn hàng (nếu có).

– Gởi thư ngỏ/thư cảm ơn, giới thiệu sản phẩm mới, dịch vụ mới hoặc các chương trình khuyến mãi của Fancy.

– Tạo, duy trì tài khoản của khách hàng, bao gồm cả các chương trình khách hàng thân thiết hoặc các chương trình thưởng đi kèm đối với tài khoản của khách hàng.

– Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng: bao gồm các phản hồi cho tất cả các yêu cầu, khiếu nại và phản hồi của Khách Hàng.

– Cá Nhân Hóa: Fancy xử lý dữ liệu được thu thập để có một cái nhìn hoàn chỉnh hơn về một người tiêu dùng và từ đó cho phép Fancy phục vụ tốt hơn với sự cá nhân hóa mạnh hơn ở các khía cạnh, bao gồm nhưng không giới hạn:

    • Để cải thiện và cá nhân hóa trải nghiệm của Khách Hàng trên website: binhnuocfancy.com
    • Để cải thiện các tiện ích, dịch vụ, điều chỉnh phù hợp với các nhu cầu đã được cá  hóa và đi đến những ý tưởng dịch vụ mới.
    • Để phục vụ khách hàng đối với những giới thiệu, quảng cáo được điều chỉnh thật phù hợp với sự quan tâm của Khách Hàng.

– An Ninh: cho các mục đích ngăn ngừa các hoạt động phá hoại tài khoản Người Dùng hoặc các hoạt động giả mạo Khách Hàng.

– Theo yêu cầu của pháp luật: tùy quy định của pháp luật vào từng thời điểm, Fancy có thể thu thập, lưu trữ và cung cấp dữ liệu cá nhân của khách hàng chấp hành theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

4. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Thông tin cá nhân của Khách Hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi Khách Hàng có yêu cầu hủy bỏ. Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Fancy

5. CHIA SẺ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Fancy sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ một số hoạt động cần thiết dưới đây:

– Các đối tác là bên cung cấp dịch vụ cho Fancy liên quan đến thực hiện đơn hàng và chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin cần thiết cũng như áp dụng các quy định đảm bảo an ninh và bảo mật các thông tin cá nhân.

– Các đối tác là nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhãn hàng v.v,… liên quan đến việc cung cấp, phân phối sản phẩm, hỗ trợ, hướng dẫn, giải quyết khiếu nại hoặc bồi thường, v.v,… cho Khách Hàng liên quan đến sử dụng sản phẩm, dịch vụ.

– Fancy có thể sử dụng dịch vụ từ một nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba để thực hiện một số hoạt động liên quan đến website binhnuocfancy.com. Fancy yêu cầu các bên thứ ba này tuân thủ mọi luật lệ về bảo vệ thông tin cá nhân liên quan và các yêu cầu về an ninh liên quan đến thông tin cá nhân.

– Những cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật. Fancy có thể tiết lộ các dữ liệu cá nhân nếu điều đó do luật pháp yêu cầu và việc tiết lộ như vậy là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy định theo pháp luật.

6. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

– Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Hẻm 1778 Tân Thới Hiệp, Quận 12, Tp.HCM

– Điện thoại văn phòng: 0916343307 

7. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG

7.1. Yêu cầu truy cập và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Khách Hàng có quyền truy cập để xem, tự kiểm tra, cập nhật, chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân như: ảnh đại diện; tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; số điện thoại và mật khẩu.

7.2. Rút lại sự đã đồng ý, xóa dữ liệu

– Khách Hàng có quyền rút lại sự đồng ý cho phép thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ hoặc yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình mà Fancy đang lưu giữ hoặc kiểm soát và yêu cầu Fancy thực hiện bằng cách:

    • Gửi email đến hợp thư điện tử: binhnuocfancy@gmail.com quản trị viên kiểm tra thông tin và liên lạc lại với Khách Hàng để xác nhận thông tin 1 lần nữa, quản trị viên chỉnh sửa/xóa thông tin cho Khách Hàng.

– Fancy sẽ xử lý các yêu cầu này theo Chính Sách Bảo Mật cũng như quy định pháp luật có liên quan. Tuy nhiên, việc Khách Hàng rút lại sự cho phép của Khách Hàng đồng nghĩa với việc Fancy sẽ không thể tiếp tục cung cấp các Dịch vụ đến Khách Hàng và Fancy có thể cần phải chấm dứt mối quan hệ hiện tại giữa Khách Hàng và/hoặc hợp đồng mà Khách Hàng có với Fancy.

– Khách Hàng có nghĩa vụ tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình; Tôn trọng, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác; Cung cấp đầy đủ, chính xác dữ liệu cá nhân khi cho phép xử lý dữ liệu cá nhân.

8. THÔNG TIN VỀ TRẺ EM

Các dịch vụ này không dành cho trẻ em (dưới 18 tuổi). Bình nước Fancy không cố tình thu thập, lưu giữ bất kỳ dữ liệu cá nhân hay thông tin không nhận dạng cá nhân nào của bất kỳ trẻ em nào, Bố/mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ em vui lòng giám sát và đảm bảo thông tin cá nhân của bé mà mình đang giám hộ, vui lòng không đăng tải thông tin cá nhân cho Bình nước Fancy. Trong trường hợp thông tin cá nhân của trẻ em do quý phụ huynh giám hộ được cung cấp cho Bình nước Fancy. Bố/mẹ hoặc người giám hộ đồng ý với việc xử lý thông tin của trẻ em, và đồng ý với sự điều chỉnh của chính sách này thay mặt cho người được giám hộ. Bình nước Fancy sẽ khóa tài khoản nào chỉ được sử dụng bởi đối tượng trẻ em như vậy và sẽ gỡ và/hoặc xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà Bình nước Fancy cho là đã được gửi bởi trẻ em.

9. QUY ĐỊNH BẢO MẬT THÔNG TIN THANH TOÁN

9.1. Cam kết bảo mật

– Hệ thống thanh toán thẻ cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán (“Đối Tác Cổng Thanh Toán”) đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán thẻ tại Bình nước Fancy đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật của ngành.

9.2. Quy định bảo mật

– Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ quốc tế và thẻ nội địa đảm bảo tuân thủ các tiêu chí bảo mật của các đối tác cổng thanh toán gồm:

– Thông tin tài chính của Khách hàng sẽ được bảo vệ hoàn toàn trong suốt quá trình giao dịch bằng giao thức SSL (Secure Sockets Layer).

– Chứng nhận tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thông tin thanh toán (PCI DSS) được Comodo cung cấp.

– Mật khẩu sử dụng một lần (OTP) được gửi qua SMS để đảm bảo việc truy cập tài khoản được xác minh.

– Áp dụng tiêu chuẩn mã hóa MD5 256 bit.

– Các nguyên tắc và các quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

– Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của Bình nước Fancy áp dụng với Khách Hàng:

Bình nước Fancy cung cấp tiện ích lưu giữ token – chỉ lưu chuỗi dữ liệu đã được mã hóa bởi đối tác cổng thanh  cung cấp cho Bình nước Fancy. BÌnh nước Fancy không trực tiếp lưu trữ thông tin trong thẻ khách hàng. Việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán của khách được thực hiện bởi đối tác cổng thanh toán đã được cấp phép. Bình nước Fancy. Đối Tác Cổng Thanh Toán sẽ lưu trữ và bảo mật.

– Đối với thẻ nội địa (internet banking), Bình nước Fancy chỉ lưu trữ mã đơn hàng, mã giao dịch và tên ngân hàng.

Bình nước Fancy cam kết đảm bảo chấp hành nghiêm túc các biện pháp bảo mật cần thiết cho mọi hoạt động thanh toán thực hiện trên website binhnuocfancy.com.

10. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Trong trường hợp khách hàng có bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại nào về chính sách này hoặc thực tế việc thu thập, quản lý thông tin cá nhân của Bình nước Fancy, xin vui lòng liên hệ với Bình nước Fancy bằng cách:

Gọi điện thoại đến hotline: 0343599496

Gửi thư điện tử đến địa chỉ email: binhnuocfancy@gmail.com

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này có hiệu lực từ ngày 07/05/2024.